Cách thức mua hàng

[map lat=”20.993833″ long=”105.830709″ zoom=”20″ content_enable=”0″ content_width__sm=”100″ content_width__md=”40″ position_x__sm=”100″ position_y__sm=”100″]

[/map]
[section padding=”70px” padding__sm=”0px”]

[row style=”collapse” h_align=”center”]

[col span=”5″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”500px” bg=”1119″]

[text_box width=”71″ width__sm=”80″ position_x=”50″ position_y=”50″ text_align=”left”]

Đặt mua hàng

quý khách có thể tới trực tiếp cửa hàng theo địa chỉ: 

113/192 Lê Trọng Tấn – Thanh Xuân, Hà Nội

[gap height=”10px”]

[follow scale=”134″ facebook=”x” instagram=”x” twitter=”x” linkedin=”x” email=”x”]

[gap height=”10px”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”7″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”500px” bg_color=”rgb(255,255,255)”]

[text_box text_color=”dark” width=”69″ scale=”129″ position_x=”50″ position_y=”50″]

Mua online

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]

[/section]
[ux_banner height=”500px” height__sm=”350px” bg_color=”rgb(255,255,255)” border=”4px 4px 4px 4px” border_margin=”15px 15px 15px 15px” border_color=”rgb(180, 153, 58)”]

[text_box text_color=”dark” width=”80″ width__sm=”100″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[gap height=”25px”]

Hướng dẫn mua hàng

 
 

[/text_box]

[/ux_banner]

Chat Zalo
0936.186.369